Účetní deník

Seznam všech účetních záznamů účetní jednotky. Je to hlavní kniha pro vedení účetnictví, jejíž vedení nařizuje zákon o účetnictví.

Typy záznamů:

  • Živé záznamy - z aktuálního účetního období, které je možné upravovat nebo mazat
  • Záznamy po datové uzávěrce - jsou také záznamy z aktuálního účetního období, ale není možné je upravovat nebo mazat.
  • Záznamy z předchozích účetních období - záznamy, které prošly účetní závěrkou

Další účetní pojmy

X