Košilka

Rozšířené označení průvodky. Představuje formulář obsahující předtištěné náležitosti účetního dokladu, které je zapotřebí doplnit, aby mohl být příslušný doklad, k němuž je košilka přílohou, dokladem účetním a splňoval zákonné povinnosti dle zákona o účetnictví. Je nutné zdůraznit, že samotná košilka není účetním dokladem a není povinné ji k účetním dokladům přikládat, pokud budou účetní náležitosti uvedeny (doplněny) na příslušném dokladu jinou formou.

Další účetní pojmy

X