Faktura

Doklad, ve kterém dodavatel nárokuje peněžní částku vůči odběrateli za dodané věci nebo služby a práce. Aby byla faktura účetním nebo daňovým dokladem, musí splnit zákonné podmínky zákona o účetnictví resp. zákona o DPH. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti.

Musí obsahovat:

  • označení účetního dokladu
  • obsah účetního případu a jeho účastníky
  • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
  • okamžik vyhotovení účetního dokladu
  • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
  • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Další účetní pojmy

X