Dlouhodobý majetek

Aktiva podniku, majetek dlouhodobého charakteru, který se v podniku v relativně nezměněné podobě vyskytuje dobu delší než 1 rok. Nespotřebovává se, ale opotřebovává a toto opotřebení je vyjádřeno odpisy.

Dlouhodobý majetek může mít charakter:

  • hmotný (budovy, zvířata, elektronika) - cena je vyšší než 40.000,-
  • nehmotný (licence, firemní značka, software) - cena je vyšší než 60.000,-
  • finanční (akcie, obligace) - minimální cena není stanovena

Další účetní pojmy

X