Předkontace

Určení dvou nebo více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. V praxi se předkontace velmi často uvádí přímo na konkrétní účetní doklad – např. formou jakéhosi „kontačního razítka“  ze zákona to ale není povinné. Na účetním dokladu musí být „jen“ uvedeno označení účetního dokladu a podpisový záznam (např. vlastnoruční podpis) osoby, která účetní doklad zaúčtovala.

Další účetní pojmy

X