MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Práce spojená se sestavením účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy. Obsahuje finanční výkazy jako jsou rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát, příloha (doplňuje informace obsažené k rozvaze a výkazu zisků a ztrát). Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.

Další účetní pojmy