Jednoduché účetnictví

Způsob účtování, které mohly využívat podnikatelské subjekty, kterým to zákon o účetnictví dovolil. V současnosti nahrazeno daňovou evidencí. Přívlastek jednoduché znamená, že se účetní případy nezachycují na dvou účtech, jako je tomu v podvojném účetnictví. Nesledují se výnosy a náklady, ale výdaje a příjmy. Nevýhody tohoto účetního systému jsou nesystémovost a neucelený kontrolní systém.

Další účetní pojmy

X