MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Peněžní částky, kterými podnik snížil hodnotu aktiv nebo zvýšení závazků za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. V ekonomii, podnikání a účetnictví představují náklady spotřebování ekonomického zdroje, které je obvykle spojené též se současným nebo budoucím výdejem peněz. Se vznikem nákladu je obvykle spojen úbytek majetku či vznik závazku.

Další účetní pojmy