Cenina

Účelový platební prostředek v určité nominální hodnotě, které slouží jako náhražka peněz pro vymezené účely.

Ceniny jsou zahrnovány mezi oběžná aktiva.

Za ceniny se nepovažují peníze, cenné papíry (včetně směnek a šeků), poukázky k zúčtování a bankovní platební karty (obdobné „platební “karty vydávané jinými subjekty než bankami, například tzv. elektronické peněženky, čipové jízdenky nebo poukázky na benzín, stravování atd., však ceninami být mohou).

Další účetní pojmy

X