MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Povinnost plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, přiznat a zaplatit daň. V praxi to znamená, že dodavatel vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad bez vyčíslené DPH. Na doklad uvede sdělení "daň odvede zákazník", to znamená že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Odběratel musí na přijatém daňovém dokladu výši daně doplnit a odpovídá za správné přiřazení sazby daně i za její výpočet.

Další účetní pojmy