MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Součet odpisů za všechny roky používání a odpisování dlouhodobého majetku. V rozvaze se oprávky uvádějí ve sloupci korekce a upravují hodnotu aktiv. Rozdílem ceny, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen a oprávkami, získáváme zůstatkovou cenu, která bývá také často nazývána účetní hodnota dlouhodobého majetku. Výše ročních odpisů, oprávek a zůstatkové ceny se uvádí i v inventární kartě dlouhodobého majetku.

Další účetní pojmy