MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Přehled nákladů a výnosů za určité časové období. Podává zprávu o výsledku hospodaření (zisk, ztráta), kterého podnik dosáhl za minulé období. Je jedním ze základních účetních výkazů a povinnou součástí účetní závěrky. Vžil se pro něj také název výsledovka. Zjednodušeně zahrnuje provozní, finanční, mimořádný výsledek hospodaření.

Další účetní pojmy