Aktivace

Situace, kdy podnik dodá určitý výkon sám sobě. V praxi se situace, kdy by se měla aktivace využít, vyskytuje poměrně často. Aktivace je tedy jakési „zaktivnění“ určitého výkonu.

Například:

  • stavební firma si postaví budovu
  • výrobní podnik dodá své výrobky do své vnitropodnikové prodejny
  • podnik zajistí svým automobilem dopravu nakoupeného materiálu

Další účetní pojmy

X