Opravný daňový doklad

Nahrazuje dříve používané pojmy "dobropis" a "vrubopis", používá se k opravě základu a výše daně. Vystavuje ho plátce daně v souvislosti s opravou základu daně a výše daně podle zákona o DPH nebo v souvislosti s opravou výše daně v jiných případech. Musí obsahovat rozdíl mezi opraveným a původním základem daně a důvod opravy.

Další účetní pojmy

X