Mzda

Peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětně. Může se skládat z těchto složek: základní mzda, náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdy.  Na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům.

Druhy mezd:

  • časová
  • úkolová
  • podílová

Další účetní pojmy

X