Opravné položky

Představují dočasné snížení hodnoty majetku v účetnictví, například v důsledku poklesu tržních cen majetku. Opravné položky snižují hodnotu majetku nepřímo.

Členíme na:

  • Účetní opravné položky - nejsou daňovým nákladem, lze je tvořit prakticky ke všem druhům majetku kromě peněz a majetku, který je oceněn reálnou hodnotou

  • Daňové opravné položky - ty lze tvořit pouze k pohledávkám

Další účetní pojmy

X