MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Jedná se o v penězích oceněný výkon, stav, který je doprovázen reálným přílivem peněžních prostředků. V podstatě jakákoliv přijatá peněžní částka (přijatá platba, mzda, starobní důchod, sociální podpora, splátka dluhu apod.). Je nutné odlišovat příjmy od výnosů, neboť výnosy nemusí vždy představovat skutečný příliv finančních prostředků. Klasickým příkladem příjmu, který představuje skutečný příliv peněžních prostředků, je úhrada faktury vydané v hotovosti, popřípadě na bankovní účet.

Další účetní pojmy