MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V účetnictví to znamená účtování nákladů a výnosů zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků. Proto se náklady a výnosy "očišťují" od nákladů a výnosů, které souvisí s obdobím předcházejícím nebo následujícím. Časové rozlišení má významný daňový dopad. V širším pojetí patří do časového rozlišení také rezervy.

Další účetní pojmy