MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

Musí obsahovat:

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se domáhat ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Další účetní pojmy