Neomluvená absence

Nepřítomnost na pracovišti, která není způsobena prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené nebo jinou zákonnou překážkou výkonu pracovní povinnosti. Neomluvená absence nenaplňuje pracovní dobu zaměstnance, neboť není uznána za výkon práce. Jako neomluvená se obvykle posuzuje nepřítomnost v práci trvající celý den či dny nebo alespoň větší počet hodin ve směně, mohou být ale započítany i pozdní příchody.

Další účetní pojmy

X