Marže

Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zboží nebo služby. Vyjadřuje se buď absolutně nebo v procentech. Důležité je si uvědomit, že marže obchodníka není zisk. Zisk je marže snížená o náklady spojené s prodejem zboží či služby, jako například mzdové náklady, nájemné, elektřina a tak dále. Starší pojem pro obchodní marži je též obchodní rozpětí.

Další účetní pojmy

X