Kalkulace

V manažerském účetnictví jde o postup výpočtu vlastních nákladů na jednotku produkce a slouží i pro tvorbu ceny dané jednotky.

Pojem kalkulace lze chápat třemi způsoby:

  • činnost (kalkulování), při které dochází ke stanovení (předběžná kalkulace) a k zjišťování (výsledná kalkulace) nákladů na výkon
  • výsledek činnosti kalkulování, neboli rozpočítané přímé a nepřímé náklady na jednotku výkonu.
  • část informačního systému podniku, díky které se řídí a určují rozpočty pro jednotlivá střediska

Další účetní pojmy

X