Účet

Z účetního hlediska je to konto, které slouží k zachycení účetních případů. V rámci něho jsou zaznamenány příslušné transakce v penězích. Účet má dvě strany "Má dáti" a "Dal", číslo a název. Účet vykazuje určitý počáteční stav, pohyb a zůstatek. Podle toho, co daný účet zobrazuje, rozeznáváme čtyři základní druhy účtů (aktivní, pasivní, nákladový, výnosový).

Další účetní pojmy

X