Pozastávky

Neboli zádržné, jedná se o platbu, která je uhrazena až po splnění určitých smluvních podmínek. Pozastávky rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé pozastávky bývají uvolněny po předání zakázky. Dlouhodobé pozastávky, fungují jako garance za kvalitu provedení díla a jsou uvolněny až po skončení záruční doby, což někdy může být i 10 let. Pro možnost dřívějšího uvolnění dlouhodobé pozastávky, se využívá tzv. bankovní záruky.

Další účetní pojmy

X