Superhrubá mzda

Jedná se o hrubou mzdu pracovníka, která je povýšená o částku za sociální a zdravotní pojištění, které je povinen za zaměstnance odvádět zaměstnavatel. Superhrubá mzda je základ daně z příjmů při výpočtu záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků u zaměstnanců. Pro výpočet této měsíční zálohy se tato částka zaokrouhlí na celé stovky směrem nahoru.

Další účetní pojmy

X