MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Česky "peněžní tok" - představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Výkaz cash flow je také používán jako zkrácený název pro účetní výkaz přehled o peněžních tocích, který je součástí účetní závěrky.

Obvykle se dělí na

Další účetní pojmy