Hrubá mzda

Peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci před zdaněním a jinými odpočty.  Po zdanění a dalších úpravách je výsledkem výpočtů tzv. čistá mzda. Hrubá mzda zaměstnance je součtem všech nárokových složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci, dle podmínek uvedených v pracovní smlouvě.

Hrubá mzda se skládá ze:

  • Základní mzdy
  • Příplatky (nárokové, nenárokové)
  • Náhrady mzdy (dovolená, svátek)
  • Odměny
  • Další plnění

Další účetní pojmy

X