Materiál

Jedna ze složek zásob, je součástí krátkodobého majetku tzn. oběžných aktiv. Materiálem rozumíme především takové položky, které podnik nakupuje od externího dodavatele, popř. je vytváří ve vlastní režii a do materiálu je aktivuje. Pro materiál je charakteristické, že se z účetního pohledu spotřebovává jednorázově. Materiál tedy vstupuje do nákladů jednorázově v celé částce.

Další účetní pojmy

X