MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V penězích vyjádřená spotřeba statku či služby, která je doprovázena reálným úbytkem peněžních prostředků. Výdaje jsou peněžní toky v organizaci (cash flow) – jedná se o úbytky peněz. Oproti tomu náklady jsou hmotné toky v peněžním vyjádření – tedy nemusí se ihned jednat o úbytky peněz. Výdaje a náklady jsou pojmy, které se velmi často zaměňují. Klasickými příklady výdajů mohou být hotovostní/bankovní úhrada došlé faktury za nákup zboží/služeb, či nákup cenin, pohonných hmot v hotovosti aj.

Další účetní pojmy