Podvojné účetnictví

Původní označení dnešního účetnictví, principem je zápis účetního případu na dva různé účty "Má dáti" a "Dal", které jsou vzájemně souvztažné (tzn. musí být vybrány tak, aby zápis na ně měl smysl a co nejlépe zachycoval účetní operaci). Podvojně účtovat mohou fyzické a právnické osoby, a to dobrovolně nebo pokud v minulém účetním období překročily ze zákona určenou výši obratu. Ze zákona toto účetnictví dále povinně vedou všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Povinnost vést účetnictví může ukládat také zvláštní předpis. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci.

Další účetní pojmy

X