Čárový kód

Nejrozšířenější prostředek automatické identifikace.

Skládá se z tmavých čar a světlých mezer, které se čtou pomocí specializovaných čteček - snímačů čárových kódů. Krajní skupiny čar mají specifický význam – slouží jako synchronizační pro čtecí zařízení. Podle způsobu, jakým se konkrétní znak kóduje do skupiny pruhů, se kódy dělí do skupin. V současné době je definováno přibližně 200 různých standardů čárových kódů.

Další účetní pojmy

X