MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Aktiva podniku, dělí se na dlouhodobý hmotný (př. stavby, stroje), dlouhodobý nehmotný (př. software), dlouhodobý finanční (př. cenné papíry), oběžný (př. zásoby, peníze v pokladně). Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný majitel (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. 

Obchodní majetek je pak podnikatelův majetek, který slouží nebo je určen k jeho podnikání.

Další účetní pojmy