MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Jedná se o finanční pronájem předmětu, při němž je financovaný předmět po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Je upraven příslušnou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem, jejíž součástí je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy. Délka pronájmu s následnou koupí najaté věci se liší dle povahy přemětu leasingu a také dle nabídky konkrétní leasingové společnosti.

Další účetní pojmy