MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Rozdíl mezi kladnými a zápornými položkami. Používá se také ve smyslu konečného stavu pohledávek, zůstatku účtu nebo dluhu zjištěný jako rozdíl mezi počátečním stavem, přírůstky a úbytky během určitého časového období. Saldo obchodní bilance představuje rozdíl mezi exportem a importem. Pokud je export větší, jedná se o aktivní saldo, pokud je menší, jde o pasivní saldo obchodní bilance.

Další účetní pojmy