MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Forma pracovního poměru, při kterém sjednaná výše příjmů za práci nedosáhne za jeden kalendářní měsíc hranice 2500,- Kč. Zaměstnanci jsou účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v daném kalendářním měsíci. U zaměstnance, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu, oznamuje zaměstnavatel den nástupu tohoto zaměstnance OSSZ do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění.

Další účetní pojmy