Manko

Inventarizační rozdíl, při kterém je skutečný stav majetku nižší než účetní.

Mohou vzniknout dva typy manka:

  • V normě - počítá se z objemu výdeje suroviny či zboží. Není způsobená chybou zaměstnance.
  • Nad normou - zodpovědnost nese odpovědná osoba, která musí zaměstnavateli tento rozdíl zaplatit. Zaměstnavatel má právo strhnout z platu zaměstnanci až 4,5 násobek průměrné mzdy, musí mu však ponechat životní minimum. Toto však neplatí, pokud zaměstnanec má uzavřenu hmotnou odpovědnost. Pak hradí celou škodu.

Další účetní pojmy

X