MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Označení pro majetek podniku nebo hospodářské prostředky. Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch. Opakem aktiv jsou pasiva. Aktiva i pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha.

Aktiva dělíme na:

Aktiva můžeme také dělit na krátkodobá, dlouhodobá a ostatní.

Další účetní pojmy