Rozpočet

Obecně je to seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů.

Dvě pojetí:

  • rozpočet subjektu - jeho očekávané, odhadované finanční toky, zpravidla v nějakém období (např. státní rozpočet)
  • rozpočet akce - je naproti tomu obdobným vyčíslením pro dvě strany podílející se na společné akci (např.: rozpočet stavby)

Další účetní pojmy

X