MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pojem definovaný zákonem o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění). Zjednodušeně řečeno jde o den, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat daň z přidané hodnoty na výstupu. Zákon definuje též řadu specifických případů, např. uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji prostřednictvím prodejních automatů, při plnění na základě komisionářské smlouvy apod. 

Další účetní pojmy