MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

DUNA TOP

Účetnictví, daňová evidence a obchod nejen pro daňové a účetní kanceláře. Neomezený počet firem.

Informační systém pro účetní a daňové kanceláře.

Možnost vedení účetnictví i daňové evidence včetně systému pro řízení skladů a obchodních případů a také prodej z kasy.

Vyzkoušet zdarma TRIAL Koupit
  • Neomezený počet zpracovávaných firem
  • Zpracování účetnictví i daňové evidence
  • Vždy aktuální legislativa
  • Úsporné pořizování dokladu pomocí kopie dokladu
  • Rychlé generování navazujících dokladů nabídka - objednávka - výdejka - faktura
  • Import/export dokladů v EDI, ISDOC
  • Ověřování spolehlivosti plátců
  • Elektronické soubory pro podání na FÚ
  • Zpětné opravy dokladů
  • Dostupná i limitovaná verze za nižší cenu

Popis modulů

ÚČETNICTVÍ

ÚČETNICTVÍ

V agendě Účetnictví jsou k dispozici přehledy zaúčtovaných dokladů (Účetní deník), souhrnný pohled na online stavy účtů (Soubor účtů), evidence Všeobecných účetních dokladů pro účtování interních dokladů a nezbytné tiskové sestavy (např. Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha apod.)

Zjistit více
DAŇOVÁ EVIDENCE

DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence je určena pro fyzické osoby - živnostníky, kteří nemají povinnost vést podvojné účetnictví. Zobrazuje komplexně hospodaření firmy a poskytuje výstupy, které jsou potřebné pro stanovení základu daně podle Zákona o dani z příjmů. Sleduje příjmy a výdaje v Peněžním deníku.

Zjistit více
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY

DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY

V agendě DPH lze vytvořit Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení, dělat samovyměření DPH u přenesení daňové povinnosti v tuzemsku nebo reverse charge ze zahraničí a přehledně sledovat zálohové platby z pohledu DPH.

Zjistit více
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE

Tyto agendy patří k tzv. "základní výbavě" ekonomického systému DUNA. Umožňují evidovat prvotní doklady: vydané a přijaté faktury, vydané a přijaté zálohové faktury, bankovní výpisy, vzájemné zápočty a pokladní doklady. Lze pracovat s libovolnou cizí měnou. K dispozici je plno navazujících funkcí - automatické kurzové rozdíly, příkazy k úhradě apod.

Zjistit více
JEDNODUCHÁ FAKTURACE

JEDNODUCHÁ FAKTURACE

I ve variantě software DUNA bez skladových agend je možné vystavovat faktury. K dispozici jsou 2 typy faktur - textová a podle Jednoduchého ceníku. Lze je vystavovat v Kč i libovolné cizí měně.

Zjistit více
DOPLŇKOVÉ AGENDY

DOPLŇKOVÉ AGENDY

Pomocné agendy, které povyšují účetní software na informační systém. S jejich pomocí lze jednoduše vyhodnotit výkonnost pracovníků, kompletně zpracovat silniční daň, zavést pořádek do firemní korespondence a pohlídat splnění důležitých úkolů.

Zjistit více
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE

OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE

Aktuální a rychlé informace o stavu celkových a volných zásob, pořizovacích cenách a prodejních cenách v různých cenových hladinách. Přehled o souvisejících pohybech k jednotlivým položkám, tedy příjmech a výdajích, vývoji cen, o dodavatelích, jejich dodacích lhůtách a cenách. 

Řízení nákupu, prodeje a optimalizaci zásob, sledování a realizace vyřizování zapsaných objednávek, přehled o termínech plnění a na základě obratů či zásob nebo rezervací automatické navržení objednávek na dodavatele.

Zjistit více
ZAKÁZKY, VÝROBA

ZAKÁZKY, VÝROBA

Sleduje a zobrazuje veškeré náklady a výnosy zakázek či projektů. Začlenění a vazba na celkovou strukturu dokladů přináši přehledy od nabídky přes objednávku, rezervaci materiálu, až po její fakturaci včetně propojení výstupů z účetnictví a finančních analýz.

Automatické naskladnění hotových výrobků na základě zapsaných výrobních příkazů a stejně tak automatické vyskladnění normativního množství materiálu, dílců a výkonů.

Zjistit více
KASA

KASA

Pro snadnou obsluhu zákazníka, jak při pultovém prodeji, tak i velkoobchodním prodeji jakéhokoliv sortimentu. Platby lze provádět v hotovosti, šeky (stravenkami), platební kartou či jejich kombinacemi na jedné prodejce. Je možné evidovat i jiné hotovostní příjmy a výdeje. Samozřejmostí je připojení externích zařízení, jakými jsou pokladní zásuvky, snímače čárových kódů, pokladní tiskárny a platební terminály.

Zjistit více
SYSTÉMOVÉ JÁDRO

SYSTÉMOVÉ JÁDRO

Konfigurační nastavení, naplnění číselníků, správcovské akce a jednotné ovládání všech systémů DUNA představují jejich systémové jádro.

Zjistit více
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE

PLATEBNÍ TERMINÁL GPE

Volitelný modul umožňuje on-line komunikaci s platebním terminálem využívajícím GPE protokol.

Zjistit více
PLATEBNÍ TERMINÁL COMGATE

PLATEBNÍ TERMINÁL COMGATE

Volitelný modul umožňuje on-line komunikaci s platebním terminálem využívajícím Comgate protokol.

Zjistit více
MONITORING DOKLADŮ A DAT

MONITORING DOKLADŮ A DAT

Nadstandardní doplňkový nástroj poskytující přehledové informace zejména vedoucím pracovníkům, majitelům firem a částečně i obchodníkům.

Zjistit více
INTRASTAT

INTRASTAT

Připravuje, kontroluje a vytváří soubor z dat o exportu a importu zboží v rámci EU pro účel výkazu INTRASTAT. Vytvořený soubor ve formátu CSV pak slouží pro načtení na portál Celní správy.

Zjistit více
MODUL KOMUNIKACE I-DATA

MODUL KOMUNIKACE I-DATA

Výměna vybraných ekonomických a obchodních dat mezi objednávkovým systémem dunaSHOP, resp. obchodním systémem dunaGO, a zakladními ekonomicko-informačními systémy EIS DUNA.

Provoz serveru a serverových služeb pro B2B systém dunaSHOP a pro obchodní systém dunaGO se platí extra na bázi ročních poplatků.

Zjistit více
dunaSHOP B2B www aplikace

dunaSHOP B2B www aplikace

dunaSHOP je objednávkový systém typu B2B. Veškerá správa položek e-shopu probíhá ve obchodních agendách systémů DUNA.

Komunikaci mezi objednávkovým systémem dunaSHOP a obchodním systémem EIS DUNA zajišťuje MODUL KOMUNIKACE I-DATA. 

Úhrada za související poskytované serverové služby pro dunaSHOP a rozvoj aplikace se účtuje předem za 1 kalendářní rok.

 

Zjistit více
dunaGO www aplikace

dunaGO www aplikace

Obchodní aplikace dunaGO je určená k zápisu nových objednávek, k vystavování faktur a k evidenci pohybu zásob ve skladu, včetně zpracování inventury, a to s využitím libovolného prohlížeče.

Výměnu obchodních dat webové aplikace dunaGO a EIS DUNA zajišťuje MODUL KOMUNIKLACE I-DATA.

Úhrada za související poskytované serverové služby pro dunaGO a rozvoj aplikace se účtuje předem za 1 kalendářní rok.

Zjistit více
MODUL IMPORT MK

MODUL IMPORT MK

Modul zajišťuje přidávání nových skladových karet v .XML formátu, pořízených v e-shopu, do evidence matričních karet v systému DUNA. 

Zjistit více
MODUL EXP BANK

MODUL EXP BANK

Vygenerování XLS souboru s pohledávkami pro Československou obchodní banku a souboru CSV pro faktoring Unicredit banky.

Zjistit více
MODUL MAGICKÉ ÚČETNICTVÍ

MODUL MAGICKÉ ÚČETNICTVÍ

Magické účetnictví je nástroj pro provádění hromadných účetních operací nad skupinami vybraných dokladů z jediné evidence.

Zjistit více
EXPORT A IMPORT EDI

EXPORT A IMPORT EDI

Elektronický systém výměny obchodních dokumentů jako jsou objednávka, dodací list či faktura. Je využívána především obchodními řetězci (Globus, OBI, AHOLD …). 

Zjistit více
IMPORT CIZÍCH FAKTUR

IMPORT CIZÍCH FAKTUR

Modul přináší možnost importovat faktury vystavené v systémech třetích stran, která přináší úsporu času a eliminaci chyb.

 

 

Zjistit více
MODUL RoboDUNA

MODUL RoboDUNA

Program RoboDUNA slouží k vykonávání vybraných dávkových úloh nad databázemi, do kterých svá data ukládají programy rodiny DUNA.

Program RoboDUNA je navržen jako proces běžící na pozadí, není tedy interaktivní. Způsob jeho práce je přesto možné ovlivnit pomocí konfiguračního INI souboru. Načasování jeho spouštění je ponecháno na plánovači OS Windows.

Zjistit více
PAP

PAP

Umožňuje sestavit čtvrtletní elektronický výkaz PAP (tj. Pomocný analytický přehled) dle metodiky Státní pokladny. Týká se pouze příspěvkových organizací.

Zjistit více
VÝDEJKY

VÝDEJKY

Volitelný modul umožňuje generování výdejek a dodacích listů z vystavených faktur. Nejčastěji se jedná o faktury importované respektive vytvořené v systémech třetích stran a pak importované do systému DUNA.

 

 

Zjistit více