MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Aktuální a rychlé informace o stavu celkových a volných zásob, pořizovacích cenách a prodejních cenách v různých cenových hladinách. Přehled o souvisejících pohybech k jednotlivým položkám, tedy příjmech a výdajích, vývoji cen, o dodavatelích, jejich dodacích lhůtách a cenách. 

Řízení nákupu, prodeje a optimalizaci zásob, sledování a realizace vyřizování zapsaných objednávek, přehled o termínech plnění a na základě obratů či zásob nebo rezervací automatické navržení objednávek na dodavatele.

SKLADY

SKLADY A VÝKONY

SKLADOVÁ KARTA

SKLADOVÉ DOKLADY

TISK ŠTÍTKŮ

INVENTARIZACE ZÁSOB

MATRIČNÍ KARTA

MOBILNÍ SKLADNÍK

 

SKLADY A VÝKONY

Evidence skladů přináší neomezený počet skaldů, nabízí několik způsobů evidence pořizovacích cen, dealerské cenové skupiny i individuální ceníky, aktuální a rychlou informaci o stavu celkových a volných zásob. Na jednom místě získáte také přehled o souvisejících pohybech k jednotlivým položkám, tedy příjmech a výdajích, o vývoji cen. V neposlední řadě i důležité informací o dodavatelích, jejich dodacích lhůtách a cenách.

Silné stránky

 • Rozdělení skladových položek na neomezený počet skladů a jejich další členění na podskupiny pro snadnou orientaci
 • Identifikace skladové položky buď označením až 22 znaků nebo připojením neomezeného počtu čárových kódů či maloobchodním kódem PLU
 • Okamžité a přehledné zobrazení všech souvisejících pohybů (dokladů) k zásobě skladové karty
 • Automatické sledování až tří dodavatelů ke každé položce, jejich nákupních cen a dodacích lhůt
 • Možnost využívat rozdílné nákupní a prodejní jednotky a srovnávací jednotky pro maloobchod
 • Složené skladové karty s kusovníkem, pomocí nichž můžete vytvářet prodejní sety či akční balíčky

SKLADOVÁ KARTA

Mimo běžných skladových položek pak můžete ve skladech pracovat také s tzv. složenými skladovými kartami, jejichž charakteristickým rysem je kusovník, pomocí něhož můžeme vytvářet např. prodejní sety či akční balíčky. Velmi praktickou položkou je skladová karta typu služba, pod níž si můžete představit třeba poštovné a balné, práce či služby všeho druhu, evidenci slevových kupónů a další. Nezbytnou vlastností je také možnost sledování obalů či výrobních čísel nebo velmi praktická vlastnost umístění.

Identifikace skladové položky

Snadnou orientaci v seznamu skladových položek zajistí její členění na skupiny a sklady nebo na skupiny a podskupiny dle sortimentu. Rychlé vyhledávání zase označení skaldové položky, jež může tvořit až 22 alfanumerických kódů, název, čárový kód či neomezené množství připojených čárových kódů k jedné položce a kód pro maloobchodní prodej PLU.

Rozdílné prodejní a nákupní jednotky

Pokud prodáváte a evidujete položky v jiných jednotkách, než je nakupujete od svých dodavatelů, můžete si usnadnit práci při příjmu zapsáním těchto rozdílných jednotek a jejich přepočítávacího koeficientu rovnou na skladovou kartu a tyto pak následně využít při pořizování příjemek na sklad.  

Sledování obalů

Nedílnou součástí skladové karty je schopnost sledování vratných obalů a recyklačních poplatků. Tyto mohou být připojené ke každé jedné položce, a to až ve třech úrovních, např. láhev, přepravka a paleta, a následně jsou opět využity při pořizování dokladů, kdy systém automaticky nabídne generování těchto připojených položek do dokladů. 

Přehled odběratelů

Na základě jednotlivých příjmů jsou na skladové položce zobrazovány a aktualizovány záznamy o posledních třech dodavatelích, jejich nákupní ceny a lhůty dodání. Tento přehled dodavatelů slouží nejen jako informace na skladové položce, ale je využíván při příjmu, vystavování nebo automatickém sestavování dodavatelských objednávek. 

Sledování šarží, sériových čísel a umístění

Vlastností každé jednotlivé karty je i schopnost sledovat sériová čísla, šarže či umístění, se kterými dále pracujete při pořizování skladových dokladů, tedy příjemek a výdejek. Na skladových dokladech tisknete také pevné umístění, které Vám usnadňuje vyhledávání zboží pro expedici ze skladu či při fyzické inventuře zásob. 

Popisné údaje na skladové položce

Můžete využít i popisnou část skladových položek, kde najdete velmi praktické a užitečné pomůcky jako možnost barevného rozlišení jednotlivých položek seznamu, zapsání údajů např. hmotnost nebo rozměry pro účely logistiky, sledování záruční doby nebo připojení fotografie a její praktické využití v maloobchodním prodeji či pro elektronické obchody. 

SKLADOVÉ DOKLADY

Jednou z hlavních předností je rychlé a snadné pořízení dokladů díky vzájemnému propojení modulů a číselníků. Při pořizování dokladů máte také k dispozici okamžité související  informace, které Vám usnadňují práci. Informace např. o odběrateli, jeho platební morálce, o stavu aktuálních a volných zásob, cenách, o souvisejících dokladech, popisných nebo obrazových údajích jednotlivých položek. Všechny doklady lze pořizovat i v cizích měnách s přepočtem na CZK dle zvoleného kurzu (napojení na kurzovní lístek aktualizovaný z webových stránek ČNB).

Silné stránky

 • Snadné pořizování skladových dokladů, funkce kopírování, načítání ze zdrojových dokladů či generování souvisejících dokladů
 • Přehledné vazby mezi souvisejícími doklady (příjemky, výdejky, objednávky a faktury)
 • Dostupné informace z celého systému při pořizování dokladů o obchodních partnerech, stavu zásob, rezervacích, cenách
 • Možnost oprav a kontroly již pořízených dokladů
 • Rozpouštění vedlejších nákladů při příjmu 

Pořizování dokladů

Při zápisu dokladů máte možnost použít funkci kopírování z již uložených dokladů, načtení základních údajů do hlavičky dokladů o obchodním partnerovi z Číselníku organizací, včetně formy úhrady, splatnosti, kontaktů či dodacích míst. Nebo můžete využít funkce načtení z již zapsaných prvotních dokladů, například dodací list z přijaté objednávky. Vystavení následného dokladu (faktury z dodacího listu) je pak dílem stisknutí jednoho tlačítka.

Řádky dokladů

V jednom dokladu můžete zadávat skladové položky z různých skladů. Každý řádek lze zaúčtovat samostatným předpisem, který může obsahovat např. odlišné středisko, zakázku, pracovníka nebo kontaci rozdílné od předpisu pro celý doklad. K jednotlivým řádkům jsou automaticky generovány obaly či finanční položky (recyklační poplatek) připojené k dané skladové položce, každý řádek také umožňuje zapisovat či sledovat výrobní čísla nebo šarže a zapisovat libovolně dlouhou textovou poznámku. Povolení úprav řádkových prodejních cen umožňuje automatický přepočet a vyjádření slev. 

Rozpouštění vedlejších nákladů

Při příjmu na sklad je možné využít možnosti rozpouštění vedlejších pořizovacích nákladů jakými jsou například dopravné či celní poplatky, podle poměru do pořizovacích cen v každé jednotlivé dodávce a to i dodatečně, neboť ne vždy máte okamžitě k dispozici i doklad o dopravě.  

Obdobným mechanizmem je možné usnadnit si práci při příjmu v cizí měně, kdy stačí v hlavičce dokladu uvést kurz a měnu (napojení na kurzovní lístek) a do řádku pak opisovat cenu z dokladu dodavatele v měně dokladu, cizí cenu za jednotku pak systém přepočítá zadaným kurzem a příjme na sklad v CZK.

Na tomto místě lze uplatnit i přepočet rozdílných nákupních a prodejních jednotek deklarovaných na příslušné skladové kartě. Kdy opět zadáváte množství v nákupní jednotce z dokladu dodavatele a na sklad přijmete automaticky přepočítané množství v prodejních jednotkách.

Opravy dokladů

Je možné a povolené „libovolně" opravovat či mazat již pořízené doklady a jejich řádky díky speciální funkci dokladové inventury, která za Vás pohlídá i tyto nestandardní operace dle nastavení uživatelských práv. Také je možné okamžitě prodávat nové zboží, které jste ještě nestihli „papírově" přijmout na sklad. Systém také při opravách dokladů automaticky kontroluje jejich zdrojové či následné doklady tak, aby nebyla narušena vazba mezi nimi, např. mezi pořízenými daty na dodacím listě a k nim vytvořené vydané faktuře.  

TISK ŠTÍTKŮ

​Ze skladových položek či přímo z příjemek na sklad lze tisknout různé typy a rozměry štítků, jak na archy pro běžné tiskárny, tak na nekonečné role pro speciální tiskárny typu „zebra“. Na štítcích pro označování zboží ve skladu či na prodejně je možné libovolně zobrazovat prodejní cenu, grafický čárový kód, srovnávací měrnou jednotku, název či kód. 

INVENTARIZACE ZÁSOB

Inventarizaci zásob provádíte „nezávisle“ na aktuální skladové evidenci, což vám umožňuje i při fyzické inventuře nenarušit běžný provoz a díky tomu také například můžete při přechodu na nové účetní období opakovaně přihrávat nové počáteční stavy.

Inventarizaci zásob můžete provádět např. jako dílčí inventury během roku po jednotlivých skladech, po skupinách zboží či seskupené položky dle umístění ve skladě. 

MATRIČNÍ KARTA

​Nad evidencí skladových položek stojí matriční karty, které Vám pomocí funkce kopírování a generování výrazně urychlí zakládání nových položek a aktualizaci údajů na kartách v různých skladech, které lze potom připravovat s časovým předstihem.

MOBILNÍ SKLADNÍK

Skladové doklady, jakými jsou příjemky a výdejky ze skladu, můžete pořizovat snadno i v terénu například pomocí datového terminálu, kdy se pohybujete po skladě či prodejně nebo můžete pořídit příjemku přímo z auta. „Sejmutím“ čárového kódu přesně identifikujeme položky, stiskem tlačítka zapíšete množství a pak takto rychle a bezpečně pořízené položky u počítače jedním kliknutím v evidenci přenesete do nového nebo již existujícího dokladu. 

 

OBCHOD

PRODEJNÍ CENY

OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ A VYSTAVENÉ

NABÍDKY A POPTÁVKY

FAKTURACE

 

PRODEJNÍ CENY

Základem práce s prodejní cenou v obchodním systému je ceník skladové položky v šesti cenových hladinách. V případě, že je Vaše cenotvorba "košatější", máme pro Vás číselníky se slevami nebo přirážkami, množstevními slevami, individuální ceníky, akční ceny. Jejich použití je možné také kombinovat. Funkce pro tvorbu a uplatnění prodejních cen je shodná a platná pro celý obchodní systém. To znamená, že ať pořídíte kdekoliv jakýkoliv doklad, počínaje nabídkou, konče fakturou, dostanete vždy pro daného zákazníka stejnou a správnou prodejní cenu.

Silné stránky

 • 6 základních prodejních cen v CZK a 6 ve zvolené cizí měně (odběratelé zařazení do 6 cenových skupin)
 • Prodejní ceny volitelně s DPH nebo bez DPH
 • Zákaznické ceníky pro individuální ceny
 • Položkové slevy a akční ceny pro jednorázové prodejní akce
 • Stanovení prodejních cen

Skladová karta, základní ceník

Základní prodejní ceny jsou v šesti základních cenových skupinách v CZK a v jedné zvolené cizí měně, a to buď jako ceny s DPH nebo bez DPH. Každý odběratel (kupující) má na kartě odběratele přiřazenou svou základní cenovou skupinu, ve které nakupuje.

Zákaznické ceny

Nestačí-li šest cenových skupin v základním ceníku, máte dispozici individuální ceny v tzv. zákaznickém ceníku, kde libovolné skladové položce nebo výkonu přiřadíte pevnou, tzv. zákaznickou cenu, která platí v zadaném období pro zadaného odběratele nebo pro zadanou grupu odběratelů. Platí-li pro skladovou položku zákaznická cena, je to cena konečná.

Akční ceny

O vaše jednorázové cenové akce se postará číselník akčních cen. K libovolné skladové položce přiřadíte konkrétní cenu nebo procentuální slevu z ceny v ceníku, která pak platí v zadaném období. Platí pro všechny odběratele bez rozdílu. Platí-li pro skladovou položku akční cena/sleva, neuplatní se již na ni žádná další položková přirážka/sleva.

Položkové slevy

Slevy na konkrétní položky za Vámi zadaných podmínek např. odebrané množství cílené pro konkrétní zákazníky zajistí číselník položkových slev. Volitelně pro jednotlivé položky (nebo celé skupiny zboží nebo pro všechno zboží na konkrétním skladu) zadáte procentuální přirážku/slevu k ceně pro jednotlivé odběratele (nebo pro celé grupy odběratelů nebo pro všechny odběratele). Platnost pravidel lze časově nebo množstevně vymezit. Úpravu ceny můžete vázat i na odebírané množství.

Dokladové slevy

Sleva se nemusí týkat jen položek, ale může být na celý doklad. Každému odběrateli nebo grupě odběratelů lze přiřadit přirážku/slevu za celý doklad a to procentuální nebo absolutní. Sleva za doklad může být podmíněna např. celkovou sumou za doklad, to se pak jedná o automatickou slevu. Přirážku či slevu za celý doklad můžete také dle nastavení zapsat v daném okamžiku do dokladu ručně. Z dokladových slev můžete samozřejmě vyčlenit celé skupiny zboží a výkonů, jako jsou např. obaly nebo doprava.

Stanovení prodejních cen

Ať již vytváříte jakýkoliv doklad (ze skladových položek nabídku, dodací list, fakturu), při prodeji přes prodejní pokladnu i při zápisu přijímané objednávky vždy získáte ze sytému konkrétní prodejní cenu pro daného odběratele a jsou uplatněny slevy či přirážky ze všech souvisejících číselníku. Při generování navazujících dokladů se prodejní cena přebírá ze zdrojového dokladu a je platná k datu pořízení.

OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ A VYSTAVENÉ

Přijaté a vystavené objednávky nabízí kompletní službu pro řízení nákupu, prodeje a optimalizaci zásob, sledování a realizaci vyřizování zapsaných objednávek, přehled o termínech plnění a na základě obratů či zásob nebo rezervací automatické navržení objednávek na dodavatele.

Silné stránky

 • Sledování aktuálního stavu vyřizování objednávek a jejich termínů
 • Provázání s modulem nabídky, skladovou evidencí, dodacími listy a fakturací
 • Řízení a sledování volných zásob rezervací
 • Sestavení objednávek na dodavatele na základě obratů či rezervací 

 Objednávkový systém

V modulu objednávky získáváte dokonalý přehled stavu jednotlivých obchodních případů, a to jak na straně odběratelů, tak na straně Vašich dodavatelů, o termínech plnění a celkových hodnotách. Pouhým náhledem do seznamu zapsaných objednávek díky barevnému rozlišení stavů zjistíte, která objednávka je vykrytá, nevykrytá nebo jen částečně vykrytá. 

Přijaté objednávky

Podkladem pro vytvoření přijaté objednávky může být nabídka vystavená, naopak přijatou objednávku lze použít jako zdrojový doklad pro načtení do vystavené objednávky k okamžitému objednání u dodavatele.

Se záznamy o přijatých objednávkách můžete pracovat jako s prvotními doklady a přímo z nich velmi jednoduše generovat a rovnou i tisknout dodací listy a faktury. Do jednoho dodacího listu lze načítat jednu nebo více přijatých objednávek a následně pak fakturovat.

Přijaté objednávky můžete vykrývat i postupně podle naskladnění objednaných položek nebo dle požadavků odběratele.

Tak jako všechny pořízené doklady i objednávku můžete zapisovat v jakékoliv cizí měně.

Řádky přijaté objednávky mohou obsahovat všechny typy skladových položek (jednoduchou kartu, služby, sadu, komplet či výrobek) nebo volné (tedy textové) řádky. U všech těchto řádků lze sledovat, kolik a kdy již bylo vydáno či realizováno. 

Napojení na objednávkový systém nebo na e-shop

Modul přijatých objednávek slouží jako kontaktní místo pro napojení na jakýkoliv elektronický obchod. Z e-schopu nebo z jiného systému lze importovat objednávky ve formátu XML hromadně nebo po jedné. Objednávky jsou automaticky zapsané do evidence, vytváří rezervace zboží na skladové kartě a jejich vyřízení probíhá obvyklým způsobem, tedy generováním či načítáním do dodacích listů s následnou fakturací. 

Vystavené objednávky 

Podkladem pro vytvoření objednávky na odběratele může být poptávka vystavená, přijatá objednávka nebo přijatá nabídka. Pokud jste vytvořili zdrojový dokad, další doklady již vznikají načítáním nebo generovaním (pro úsporu práce a času). Naopak vystavenou objednávku lze použít jako zdrojový doklad pro načtení do příjemky.

Sestavení objednávky na dodavatele

Na základě obratů za minulá období nebo na základě rezervací vytvořených automaticky z přijatých objednávek, nastavených minimálních, maximálních a aktuálních zásob je možné si pomocí této funkce nechat navrhnout, následně upravit a jednoduše vystavit dodavatelské objednávky.

Při vystavování objednávek na dodavatele nebo při zápisu příjmu na sklad, můžete pracovat i s kódem dodavatele. Vykrývání vystavených objednávek pak realizujete a sledujete jednoduchým načtením objednávek a to i více objednávek do jedné příjemky na sklad.

NABÍDKY A POPTÁVKY

Modul nabídky a poptávky stojí na pomyslném počátku celého obchodního procesu a je úzce navázán především na číselníky pracující s prodejní cenou, na skladové položky a číselník organizací, ze kterých čerpá data o obchodních partnerech.

Silné stránky

 • Přehled o nabízených a poptávaných položkách, sledování realizace
 • Vazba na objednávkový systém, skladové pohyby a zásoby
 • Snadné vystavování následných dokladů, objednávek či dodacích listů

Nabídky a poptávky

Společně s objednávkami a skladovou evidencí tvoří kompaktní nástroj pro řízení veškerých obchodních činností.  Umožňuje vystavovat, evidovat, vyhodnocovat a sledovat realizace. Umí dále zpracovat nabídku a poptávku, a to jak vystavenou, tak přijatou.

Pořizování dokladů

Vytváření nabídek a poptávek je možné nejen v položkové struktuře s využitím skladových karet, ale i ve volné textové struktuře.

Nabídku je možné vystavovat v různých cenových relacích, i v cizích měnách, s využitím všech číselníků pro tvorbu a úpravu prodejních cen.

Se záznamy v nabídkách či poptávkách můžete pracovat jako se zdrojovými doklady pro vytváření navazujících dokladů. Například z nabídky vystavené lze přímo generovat objednávky přijaté a dodací listy nebo z nabídky přijaté lze vytvářet objednávky vystavené.

Zákaznické ceny z nabídek

Z modulu nabídky vystavené můžeme snadno vytvořit záznamy do číselníku zákaznických cen a vytvořit si tak snadno zákaznický ceník, který je určen pro konkrétního odběratele za dohodnuté ceny uvedené v nabídce a platné od určitého data.

FAKTURACE

V modulu fakturace vyfakturujete dodací listy, které předtím vznikly na základě výdeje ze skladu. Lze vyfakturovat jeden dodací list, více či všechny dodací listy pro konkrétního odběratele. Také je možné vystavovat textové faktury nebo faktury ceníkové s přidáním textových řádků. Faktury lze vystavovat v CZK i v libovolných cizích měnách. Snadné vystavení faktur je možné nejen z modulu fakturace, ale také přímo ze zdrojových dokladů jako jsou dodací listy, objednávky přijaté či z modulu kasa.

Silné stránky

 • Údaje o platbách, zálohách či zaúčtování v jednom formuláři 
 • Vazby na souvisejí doklady, objednávky a sklady
 • Hromadná fakturace z dodacích listů
 • Automatická fakturace ze zdrojových evidencí
 • Textové faktury a řádky

Hromadná fakturace dodacích listů

Tento způsob fakturace je založen na principu načítání již existujících dodacích listů do faktury. Takto lze vyfakturovat zboží vydané ze skladu podle jednotlivých dodacích listů, do jedné faktury lze vybrat více dodacích listů na odběratele za určité období, popř. vyfakturovat všechny existující dodací listy konkrétního odběratele od - do. Výsledná faktura pak může obsahovat jednotlivé řádky s odkazem na dané číslo dodacího listu nebo se může jednat o tzv. sběrnou fakturu jen s odkazy na dodací listy a částkami. Tento způsob se nejčastěji používá při pravidelných dodávkách stejného sortimentu.

Automatické generování faktur ze zdrojových evidencí

Nejoblíbenější způsob fakturace spočívá v jednoduchosti a rychlosti, neboť fakturujeme přímo z agendy, ve které vzniká zdrojový doklad. Takto můžeme fakturovat jedním kliknutím myši např. v evidenci výdeje ze skladu, v přijatých objednávkách nebo v modulu kasa. Takto generované faktury jsou samozřejmě automaticky zapsány do evidence Fakturace či Pohledávky. 

Hromadná fakturace z objednávek přijatých

Navazující doklady (dodací listy a faktury) můžete generovat a následně tisknout či odeslat e-mailem v tzv. hromadném režimu. Objednávky určené k hromadnému generování si vyberete v rozsahu dle data, čísla objednávky či odběratele a generujete buď jen dodací listy nebo dodací listy včetně faktury na všechny vybrané objednávky v režimu 1:1.

Další možnosti fakturace

Jiný způsob fakturace je přímá tvorba textové faktury nebo faktury podle skladových karet, kterým nepředchází zdrojový doklad a vznikají ručním zápisem položek. U faktury dle skladové karty je možné zboží současně odepsat ze stavu skladu.

Vazby na okolí

Vystavené faktury je možné po jedné nebo hromadně exportovat či načítat ve formátu XML (ISDOC a EDI). Tím můžete sobě a svým odběratelům usnadnit práci při zápisu faktur neboť stačí kliknutí myši a je hotovo.

Vystavenou fakturu lze také jedním kliknutím myši odeslat elektronickou poštou. Součástí zprávy jsou i přílohy obsahující vydanou fakturu ve formátech PDF a ISDOC.

 


Časté dotazy

Prodejci potravinářského zboží mají povinnost od 1. května 2014 uvádět u zboží měrnou cenu. Jakým způsobem zadám měrnou jednotku do programu DUNA? A jak se mi bude tisknout na štítcích ke zboží?

V agendě Sklady a výkony – Matriční karty je na záložce Popis políčko Srovnávací množstevní jednotka (SMJ), kde si vyplníte jednak měrnou jednotku (např. kus, nebo 100 g- dle číselníku měrných jednotek), a dále Koeficient SMJ/PJ, který si zadáte ručně. Do koeficientu zadáte hodnotu, která se bude násobit základní prodejní cenou, aby výsledek odpovídal ceně za zvolenou měrnou jednotku.

Příklad:

Sýr 250g, prodejní cena 25 Kč. Na cenovce uvedeme cenu za 100g.

MJ = 100g, Koeficient = 100 / 250 = 0,4. Prodejní cena za 100g je tedy 25 * 0,4 = 10 Kč

Následně pokud budete chtít vytisknout štítky, tak si při tisku štítků na skladové kartě (klik na buton Tiskárna pravým tlačítkem myši), zaškrtnete na dialogu parametr „Jednotková cena SMJ“. Zvolíte typ štítku, který požadujete, vyberete karty, ke kterým chcete tisknout štítky, potvrdíte OK.

Při prodeji a nákupu použijete základní měrnou jednotku zásoby.Potřebujete poradit?