MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Prázdniny přináší mnoha absolventům středních a vysokých škol otázku: Kdy začít platit pojistné na sociální zabezpečení? Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) neexistuje jednoznačná odpověď. Vždy je nutné posuzovat situaci, ve které se student či absolvent nachází.

Pět situací, které absolventům ovlivní platbu sociálního pojištění:

 

Ukončení studia

Ukončení studia automaticky neznamená povinnost odvádět sociální pojištění. Tato povinnost obvykle vzniká až s nástupem do zaměstnání. Jestliže student po ukončení studia zůstane nezaměstnaný, nemusí odvádět pojistné na sociální zabezpečení. A to bez ohledu na to, zda je či není v evidenci úřadu práce. Student se ale může dobrovolně přihlásit k platbě důchodového pojištění, která se mu započítává do budoucího důchodu.

 
Nástup na letní brigádu

Mnoho studentů si o letních prázdninách přivydělává brigádou. V rámci dohody o provedení pracovní činnosti s výdělkem do 3 000 Kč měsíčně a dohody o provedení práce s měsíčním výdělkem do 10 000 Kč nevzniká účast na sociálním pojištění. Pokud jsou tyto částky překročeny, odvádí sociální pojištění za studenta zaměstnavatel.

 

Nástup do zaměstnání 

Nejlehčím případem je nástup čerstvého absolventa do zaměstnání. U zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr řeší veškeré povinné odvody zaměstnavatel. Ten za zaměstnance odvádí pojistné na sociální zabezpečení a do evidence ČSSZ odesílá veškeré potřebné doklady, například evidenční list důchodového pojištění.

 

Zahájení podnikání

Přehledný postup povinností vůči ČSSZ doprovází také zahájení samostatné výdělečné činnosti. Absolvent oznámí začátek podnikání příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Jestliže je podnikání hlavní činností, je podnikatel povinen hradit důchodové pojištění. Pokud ale osoba dále studuje, nebo podniká při zaměstnání, odvíjí se platba důchodového pojištění podle dosažených příjmů.

 

Vycestování do zahraničí

Studenti a absolventi, kteří nejsou výdělečně činní, a nevzniká jim povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení, nemají při vycestování za prací do zahraničí žádnou povinnost vůči ČSSZ. Pokud budou v zahraniční pracovat, existují v rámci EU jednotná pravidla, která určují, do kterého systému se sociální pojistné hradí. Zpravidla se jedná o stát, ve kterém je student zaměstnán.

Více informací o sociálním zabezpečení poskytne studentům a absolventům praktická brožura ČSSZ.

« zpět na přehled novinek