MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Podnikatelům se může stát, že jejich příjmy v průběhu roku výrazně poklesnou. V takovém případě si mohou za určitých podmínek požádat o snížení záloh na zdravotní pojištění, které podle přehledu o příjmech a výdajích OSVČ vycházejí vysoko. Kdy lze takový postup uplatnit?

V praxi se takový případ může stát, pokud podnikajícímu subjektu ve druhém pololetí roku 2019 znatelně poklesly příjmy. Přitom ale v únoru podal přehled o příjmech a výdajích, kde mu na rok 2020 vycházejí příliš vysoké zálohy.

O snížení záloh je v podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění možné žádat až po třech měsících od začátku kalendářního roku. „Zdravotní pojišťovna na žádost OSVČ poměrně sníží výši zálohy na pojistné v případě, že je příjem (po odpočtu výdajů), který připadá v průměru na 1 kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího podání žádosti, nejméně však v období 3 po sobě jdoucích měsíců, nejméně o jednu třetinu nižší než příjem připadající v průměru na 1 kalendářní měsíc v předcházejícím roce, v němž alespoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost", vysvětluje Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

Žádost až od dubna

Z toho vyplývá, že snížení záloh jde provést na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byl nebo měl být podán další přehled. Žádost tedy nejde podat ani v lednu, ani v únoru, ani v březnu, protože tyto měsíce nesplňují podmínku období, v němž se sleduje dosažený příjem po odpočtu výdajů.

Prvním možným termínem, kdy jde o snížení záloh na zdravotním pojištění zažádat na základě aktuálních údajů, je tedy v našem modelovém případě duben. Obsahem žádosti musí být porovnání příjmů po odpočtu výdajů dosažených v období od ledna do března 2020 s příjmy dosaženými v předcházejícím roce.

 

Příjmy po odpočtu výdajů musí být nižší o třetinu

V případě, že budou tyto příjmy po odpočtu výdajů připadající na jeden kalendářní měsíc roku 2020 aspoň o jednu třetinu nižší, pak se také sníží záloha na pojistné. A to až do měsíce, který předchází podání dalšího přehledu, tedy maximálně do dubna příštího roku, případně do července u OSVČ, které mají daňového poradce.

Pokud by byl přehled znovu podán už v únoru, pak je možní snížené zálohy platit do ledna a od únoru už zase začít platit zálohy, jejichž výše je vypočítaná v daném novém přehledu. Stále také platí, že OSVČ, pokud za ně neplatí pojistné stát, musí vždy dodržet minimální vyměřovací základ, i když jim při vyplňování žádosti o snížení záloh vyjde nižší záloha.

« zpět na přehled novinek