MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Daňově uznatelné náklady mohou významným způsobem snížit daň. Základ pro výpočet daně se totiž počítá dle následujícího „vzrorce“: PŘÍJMY – DAŇOVĚ UZNATELNÉ NÁKLADY – ODČITATELNÉ POLOŽKY = ZÁKLAD DANĚ

Co jsou to daňově uznatelné náklady?

Přestože jsou daňově uznatelné náklady definovány Zákonem o daních z příjmů, nastává u některých položek často zmatek a rady si neví nejen podnikatelé, ale dokonce ani někteří účetní.

Pokud použijeme definici, která je uvedena v již zmíněném zákoně, tak jsou náklady uznatelné tehdy, pokud byly vynaloženy na dosažení a udržení zdanitelných příjmů.

Některé náklady jsou uznatelné vždy (účetní rezervy), jiné jsou daňově uznatelné pouze do výše souvisejícího příjmu (manka a škody), další jsou podmíněny splněním určitých kritérií (odpisy dlouhodobého majetku) a poslední musely být uhrazeny, většinou v určitém termínu (daň z nemovitých věcí).

 

4 podmínky:

 

Nejčastější chyby

« zpět na přehled novinek