MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Může se stát každému a je dobré vědět, jak ji napravit. Když uděláte chybu v daňovém přiznání, nabízí se dva opravné prostředky. Buď opravné, nebo dodatečné daňové přiznání. V čem se odlišují a za jakých okolností jdou uplatnit?

Pokud poplatník zjistí, že jste v údajích do vašeho přiznání pochybili, je klíčovým datem termín pro jeho podání. Když si chybu uvědomí ještě před tímto termínem, pak je správný postup podat opravné daňové přiznání. Finanční úřad pak bude přihlížet jen k tomu, které poplatník odevzdá jako opravné a původní přiznání nebude brát v úvahu.

Opravné přiznání jen do termínu

Že jde o Opravné daňové přiznání, musí poplatník vždy uvést na první straně formuláře daňového přiznání. V případě, že by došlo k chybě i u opravného dokumentu, lze tohoto nástroje použít i opakovaně, vždy ale pouze za předpokladu odevzdání opravného přiznání do termínu pro odevzdání řádného.

K odhalení chyby ale můžete dospět i po tomto datu, v takové situaci přichází Dodatečné daňové přiznání. V několika případech je to dokonce povinné. Jde třeba o zjištění, že daň z příjmu fyzických osob má být reálně vyšší, než jak bylo vypočteno v odevzdaném daňovém přiznání.

Dodatečné přiznání je povinné i tehdy, když poplatník zjistí vyšší daňovou povinnost. Naopak dobrovolně lze podat v případě, kdy je daň uvedená v původním přiznání vyšší, než je tomu ve skutečnosti. Volitelné je rovněž u zjištění reálné nižší daňové povinnosti. Díky dodatečnému daňovém přiznání tak jde snížit platbu celkové daně.

Dokdy je nutné dodatečné přiznání podat?

Aby mohl poplatník Dodatečné daňové přiznání uplatnit, musí jej podat do konce měsíce následujícího po zjištění, že došlo k chybě. Pokud tuto podmínku splní, nemůže mu být ze strany finančního úřadu udělena pokuta. Když to nestihne, může mu být udělena pokuta až do výše 5 procent stanovené daně a navíc úroky z prodlení za pozdní splacení daně.

Formulář pro dodatečné přiznání je stejný jako pro to standardní. V dodatečném přiznání je vždy navíc nutné vyplnit řádky 78 až 83, které najdete na třetí straně čtyřstránkového formuláře, jde o oddíl s číslem 6.  V něm poplatník vypočítá rozdíl mezi reálnou daňovou povinností a tou v chybném přiznání. I v takovém případě je nutné na úvodní straně zaškrtnout, že jde o dodatečné přiznání.

V každém případě je užitečné uvádět do vašeho daňového přiznání telefon. Pracovníci finančních úřadů pak můžou poplatníka upozornit na menší nesrovnalosti v odevzdaném přiznání a předejít tak nutnosti dodatečné daňové přiznání podávat.

« zpět na přehled novinek