MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Osoby samostatně výdělečně činné čeká od roku 2019 změna pro platby záloh na důchodové pojištění. Hlavní změnou je, že zálohy se budou platit vždy v daném kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Zároveň si OSVČ svou platbou nebudou moct zvýšit měsíční vyměřovací základ, než který bude předepsán.

Nyní byly zálohy na důchodovém pojištění splatné zpětně. Například zálohy za měsíc leden byly splatné v únoru. Nově budou zálohy splatné vždy v měsíci, ke kterému se vztahují.

Z novinek vyplývá, že zálohy za prosinec 2018, které by podle starých pravidel  OSVČ uhradila v lednu 2019, budou již započteny pro měsíc leden. Na základě přechodných ustanovení nemusí být záloha za prosinec 2018 uhrazena vůbec. Nezaplacená záloha bude zúčtována doplatkem. Dobrovolně tuto zálohu lze uhradit od 21. do 31. prosince 2018.

 

Ruší se samovolné zvýšení měsíčního vyměřovacího základu

Zálohy na důchodovém pojištění pro rok 2019 se stejně jako v minulých letech budou taxativně odvíjet od daňového základu. Nově si OSVČ nebudou svou platbou zvyšovat měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné. Zároveň se zruší omezení pro určení maximální výše měsíčního vyměřovacího základu. OSVČ také již nebudou mít povinnost oznamovat OSSZ platbu budoucích záloh na pojistné.

Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení sdělila, že nemožnost navyšování záloh v průběhu roku, nebude mít negativní vliv na budoucí důchod. Výše záloh tudíž nikdy neměla vliv na výši důchodu, neboť budoucí důchod ovlivňuje vyměřovací základ za kalendářní rok.

 

Přeplatky budou považovány za platbu do budoucna

Pokud bude OSVČ platit vyšší zálohy na důchodovém pojištění, budou přebytky těchto záloh považovány za platbu do budoucna a budou se kumulovat k poslednímu měsíci v roce, případně k měsíci, v němž byla ukončena činnost.

Přeplatek na zálohách bude možné žádat, jakmile celková uhrazená částka bude převyšovat předpis záloh na celý kalendářní rok. Pozor, žádost o vrácení přeplatku ale musí být podána do konce roku, ve kterém je rozdíl v předpisu a zálohách evidován. Pokud OSVČ nepožádá o vrácení přeplatku, bude zahrnut do dalšího období.

« zpět na přehled novinek