MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

V souvislosti s koronavirovou krizí byla přijmuta řada změn, s jejichž věcnými následky se nyní vypořádávají podnikatelé, zaměstnavatelé, účetní, daňoví poradci i finanční správa. Dotazy se množí a taktéž obavy z chyb a následných sankcí. Jednou z novinek je takzvaná „izolačka“, která kompenzuje zaměstnancům ušlou mzdu při nařízené karanténě. Maximální výše příspěvku je 370 Kč na den. Tento podpůrný program byl prodloužen až do června a jelikož je často využíván, je pro mnohé účetní nutné se seznámit se způsobem správného účtování. Pokud vás zajímají další informace o izolačce, podívejte se na stránky MPSV.

Jak k „izolačce“ přistupovat?

Takzvanou „izolačkou“ rozumíme příspěvek, který prostřednictvím zaměstnavatele poskytuje stát zaměstnanci a blíže ho upravuje zákon č. 121/2021 Sb.

 Zaměstnavatel „izolačku“ vyplácí v řádném výplatním termínu společně s náhradou mzdy a potom si tuto částku odečítá od sociálního pojištění. K tomuto kroku potřebuje speciální formulář. Žádost o odečet je možné podat nejvýše tři měsíce po ukončení karantény či izolace zaměstnance.

Pokud je „izolačka“ účtována pouze rozvahově, není účetní obraz úplný. V situaci, kdy zaměstnavatel po podání žádosti zjistí, že nesplnil podmínky §6 zákona č. 121/2021 Sb. pro čerpání příspěvku a nemá tak na něj nárok, nemohla by si účetní jednotka snížit odvody na sociální pojištění. Částka tedy zůstane nákladem zaměstnavatele a zaúčtuje se do daňově uznatelných nákladů.

Jak vyplývá ze zodpovězených dotazů na stránkách Ministerstva financí, preferovaným způsobem je účtování „izolačky“ do mzdových nákladů, přičemž je vhodné jej odlišit za použití analytiky.

 

Jaké účty pravděpodobně při účtování využijete?

            221 – Peněžní prostředky na účtech

            331 – Zaměstnanci
            336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
            342 – Ostatní přímé daně

            521 – Mzdové náklady
            524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění

 

Co se stane, pokud je výše příspěvku vyšší než pojistné?

Pokud je výše „izolačky“ vyšší než dané sociální pojistné, bere se tato částka jako přeplatek na pojistném a bude zaměstnavateli prostřednictvím ČSSZ vrácen.

« zpět na přehled novinek