INFO servis pro uživatele

DUNA TEPLO

Zálohy a roční vyúčtování

Funkce a tisky pro vystavení záloh a komunikaci s externím účetnictvím.

Silné stránky

  • Generování zálohových faktur odběratelům

  • Export vygenerovaných záloh do externího účetnictví

Speciální funkce/vlastnosti

Roční kalkulace s odečtem zálohových plateb.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Import zálohových plateb z EIS DUNA.
 

shape

Zálohy a roční vyúčtování

Modul pro firmy, které svým odběratelům účtují zálohy a na konci období provedou roční zúčtování. Jedná se o automatickou funkci systému DUNA TEPLO, při které se vygenerují rozpisy záloh odběratelům s rozepsáním jednotlivých odběrných míst (na základě historických spotřeb).

Tyto rozpisy záloh je možné tisknout a zaslat odběratelům a také exportovat do externího účetnictví.

Na konci období je možné automaticky provést roční kalkulaci s odečtením zálohových plateb a vytvořit konečné faktury. Tyto konečné faktury lze exportovat do externího účetnictví.

EIS DUNA umí bez problémů zpracovat a propojit jednotlivé zálohové platby s konečnými fakturami.

X