INFO servis pro uživatele

DUNA TEPLO

Odečty a kalkulace

Množství automatických funkcí dávkového typu pro komunikaci s externími daty.

Silné stránky

  • Import stavů měřidel z externí aplikace

  • Měsíční kalkulace cen podle ploch a loňských spotřeb m3 TV

  • Export faktur do externího účetnictví

  • Export faktur vybraným odběratelům

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Úzké propojení s EIS DUNA.

shape

Odečty a kalkulace

Odečty a kalkulace jsou speciální funkce systému DUNA TEPLO, které umožňují jednoduché a rychlé vytváření dokladů na základě dostupných informací.

Systém DUNA TEPLO umí importovat stavy jednotlivých měřidel z externích aplikací, čímž významně zrychlí vytvoření faktur za jednotlivá fakturovaná období. Takto vytvořené faktury lze jednoduše exportovat do externího účetnictví k dalšímu zpracování.

Program umožňuje vytvářet měsíční kalkulaci cen podle ploch a spotřeby m3 TV z minulého období.

 

X