INFO servis pro uživatele

DUNA TEPLO

Číselníky

Obsahují základní informace využívané v jednotlivých evidencích.

Silné stránky

  • Podstatně snižují chybovost a nejednotnost při vyplňování opakujících se údajů

Speciální funkce/vlastnosti

Dynamické doplňování číselníků.

V okamžiku zápisu nebo editace záznamu se při vyplňování polí, která jsou kontrolována na číselník, lze přepnout do editace číselníku a za letu sem doplnit novou hodnotu, která v číselníku doposud chyběla.

Vazby na okolí (ostatní moduly, internet)

Číselníky jsou využívané napříč systémem.

shape

Číselník odběratelů

Číselník odběratelů obsahuje všechny identifikační údaje pro práci s odběratelem a pro propojení do účetnictví.
Karta odběratele obsahuje základní udaje nutné k fakturaci.
Podobně jako u evidence Odběrná místa jsou na samostatné záložce "Historie" přístupná data historických spotřeb za jednotlivé roky a odběrná místa.
U zálohového způsobu fakturace se na záložce "Zálohy" automaticky načtou zálohové faktury z odpovídajících odběrných míst, které je možné dále ručně upravovat.
Seznam zaplacených záloh, které se importují z účetního systému mají opět samostatnou záložku "Platby záloh".
Kontrolní sestavou lze sledovat platební morálku odběratele.

shape

Ostatní číselníky

Systém DUNA TEPLO má i další číselníky, které nám usnadňují zápisy v jednotlivých evidencích.

Číselník adres obsahuje všechny adresy, které v programu využíváme - tedy jak odběrná místa, tak i fakturační adresy atd.

Ceník energií je určen ke stanovení ceny energie pro generování ročních záloh a pro měsíční fakturaci, samostatně pro UT a TV.

Číselník Křivky záloh znázorňuje procentuální rozdělení předpokládané roční spotřeby na jednotlivé měsíce. Možnost definice jakéhokoliv množství křivek, které se používají při generování záloh pro odběrná místa resp. odběratele (rovnoměrná, Stein, atd.)

Ostatní využívané číselníky již nemají takovou důležitost.

X